Studiranje i nastava
Upisi
Participacije
Participacije

Redoviti studenti koji na vrijeme izvršavaju svoje obveze oslobođeni su plaćanja participacije prema važećoj Odluci Vlade Republike Hrvatske, a za studente koji su obvezni sami platiti participaciju izračun će biti dostupan dan nakon obavljenog upisa putem studomata.

JMBAG ili OIB:Upute za upis u zimskom sem. ak. g.
Upute za upis u ljetnom sem. ak. g.
Odluka o plaćanju participacije u ak. g.

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102